Švihov (1. běh – 25.-28.5.2023)

Švihov (1. běh – 25.-28.5.2023)

Na vědomost se dává že koncem májového měsíce roku příštího proběhne obléhání vzpurného hradu Švihova! Zváni jsou všichni čestní rytíři a jejich domy, včetně jejich pánů, kteří mohou z dáli sledovat tento chrabrý boj. Zteč se bude konati na souši i vodě, ve dne i v noci. Zváni jsou též trhovci, bardi a běžní poutníci, aby o této slavné bitvě […]

Stoletá válka roku 1337 (4. běh – 23. – 26. 3. 2023)

Stoletá válka roku 1337 (4. běh – 23. – 26. 3. 2023)

Hra Stoletá válka roku 1337 se odehrává napříč Evropou a okolními státy. Zapsala do dějin jako konflikt překračující hranice, čas i lidské osudy. V rámci celoevropského konfliktu se snažíte prožít život tehdejších lidí, s různou mírou možností daný konflikt přímo ovlivnit. Rozhodujete o svém osudu, o osudu svých spoluhráčů i o osudu obyčejných vojáků, kteří za vás nasazují své životy. […]

Bitva – Litva 1337 (4. běh – 28. ledna 2023)

Bitva – Litva 1337 (4. běh – 28. ledna 2023)

Litva 1337 vypráví příběh neúspěšné křížové výpravy Jana Lucemburského do Litvy, ve které se střetla vojska burgundská, litevská a polská. Střet se odehrává na území, které hraničilo se státním útvarem Zlaté hordy za jejího největšího rozmachu. Francouzská vojska jsou rozprášena, Jan Lucemburský táhne domů, a situaci se snaží zvrátit Oto IV. Burgundský. Popis:Hra kombinuje prvky výpravného larpu a historizující bitvy. […]