Nezařazené
Bitva – Litva 1337 (4. běh – 28. ledna 2023)

Bitva – Litva 1337 (4. běh – 28. ledna 2023)

Litva 1337 vypráví příběh neúspěšné křížové výpravy Jana Lucemburského do Litvy, ve které se střetla vojska burgundská, litevská a polská. Střet se odehrává na území, které hraničilo se státním útvarem Zlaté hordy za jejího největšího rozmachu. Francouzská vojska jsou rozprášena, Jan Lucemburský táhne domů, a situaci se snaží zvrátit Oto IV. Burgundský.

Popis:
Hra kombinuje prvky výpravného larpu a historizující bitvy. Představitelé rolí šlechty a vůdců vojsk mají do začátku k dispozici stejné informace, prapory vojsk a zásobování jako jejich historické předobrazy, a je pouze na nich, jak s nimi naloží.
Jednotlivé tahy hráčů jsou během celé hry vyhodnocovány a mají vliv na postup vojsk v terénu. Na závěr hry proběhne odhalení všech tahů a vyhodnocení všech vstupů interpretovaných dle dobových pramenů.

Důležité informace:
Kde: (Doplním).
Hra bude spuštěna 28. ledna 2023 v 9:00 (kdo nezvládne do té doby přijet, nebude vpuštěn do hry).
Hra končí téhož dne v 15:00 až 17:00 podle završení herních událostí.
Ve hře existují bojové i nebojové herní postavy.
Připravte se na cokoliv (už jsme zažili +14 stupňů a jindy 30 cm sněhu).
Datace povolena od 12. století po 15. století.
Cena 350Kč/osoba.
Konec přihlášek a plateb do 28. prosince 2022.

Registrace: https://forms.gle/611rE6zwsNRA2qqAA