LARP – Křížová výprava chudiny

LARP – Křížová výprava chudiny

Křížová výprava chudiny je diplomatický larp a historická simulace pracující s dochovanými informacemi z dobových archivů. Je to zároveň kombinace s tahovou strategií pro 30 hráčů (20 mužů a 10 žen), kde diplomatická jednání, intriky či akce osobních agentů ovlivňují nejen představitele jednání, ale i prapory vojsk, budování obchodních stezek a úroveň života obyvatel jednotlivých měst a provincií. Hra je experimentem, ve kterém se však klade důraz i na detaily – jako je například roční období v rámci vojenských tažení.

Za jakých podmínek představitelé křížové výpravy vyjednají průchod s představiteli Uherského království a Byzantské říše? Pohltí rozpínající se Seldžucká říše Arménii a Nikomédii, či ohrozí nadvládu Kyjevské Rusi v Černomoří? Jak dění v regionu ovlivní Káhirský Chalífát a Chorvatské království? A jaké dopady budou mít náboženské rozkoly v rámci křesťanského a muslimského světa na formování politiky?

První běh proběhl na tvrzi v Kestřanech 13. – 15. 10. 2017.
Rozvržení prvního běhu: v pátek večer workshopy a herní sobota.

Druhý běh proběhl na památkovém ústavu Vysočiny v Telči 02. – 04. 02. 2018.
Rozvržení druhého běhu: v pátek odpoledne workshopy a večer nulté kolo, herní sobota.

Třetí běh proběhl na zámku v Rosicích 19. – 21. 10. 2018.
Rozvržení třetího běhu: v pátek odpoledne workshopy a večer nulté kolo, herní sobota.

Čtvrtý běh proběhl na zámku v Rosicích 5. – 7. 4. 2019.
Rozvržení čtvrtého běhu: v pátek odpoledne workshopy a večer nulté kolo, herní sobota.
(V neděli pouze úklid a odjezd.)

Pátý běh proběhl na zámku v Rosicích 21. – 24. 10. 2021
Rozvržení pátého běhu: čtvrtek odpoledne workshopy a večer nulté kolo, herní pátek, herní sobota + večerní párty. (v neděli pouze úklid a odjezd)

Dokumenty ke hře.

Přeji příjemné čtení.Seznam velitelů do hry: