Litva 1337 vypráví příběh neúspěšné křížové výpravy Jana Lucemburského do Litvy, kde se střetla vojska burgundská, litevská a polská. Střet se odehrává na území, které hraničilo se státním útvarem Zlaté hordy za jejího největšího rozmachu a to v čase, kdy francouzská vojska jsou rozprášena, Jan Lucemburský odtáhl domů, a situaci se snaží zvrátit Oto IV. Burgundský.

Naše hra kombinuje prvky larpu, LH bitvy a tahové strategie. Představitelé rolí šlechty a vůdců vojsk budou mít k dispozici na počátku stejné informace, prapory vojsk a zásobování jako jejich historické předobrazy, a je pouze na nich, jak s nimi naloží. Během celé hry jsou jednotlivé tahy hráčů vyhodnocovány a mají vliv na postup vojsk v terénu. Na závěr hry proběhne odhalení všech tahů a vyhodnocení všech vstupů interpretovaných dle dobových pramenů.

První běh byl pořádan 17-19. ledna 2014 Rostislavem Příhodou, Vojtěchem Lhotským a přáteli. V jižních Čechách v obci Halámky.

První běh – více bojů a ryhlé oživování dali hře jiný rozměr
První běh – unavený pán a jeho sluha

Druhý běh byl pořádán 23- 25. ledna 2015 Rostislavem Příhodou, Vojtěchem Lhotským a přáteli. V jížních Čechách v obci Halámky.

Třetí běh byl pořádán 13. – 15. ledna 2016 Rostislavem Příhodou, Vojtěchem Lhotským a skupinou historického šermu Sonnberg v jižních Čechách v obci Halámky.

Třetí běh- byl velice náročný. Sníh a mráz jen kde se podíváš.
Třetí běh – bratři poláci debatující s velitelem Odem IV. Burgundským
Třetí běh- Někdy i vyslanec zabloudí