Bitva – Litva 1337

Bitva – Litva 1337

Litva 1337 vypráví příběh neúspěšné křížové výpravy Jana Lucemburského do Litvy, kde se střetla vojska burgundská, litevská a polská. Střet se odehrává na území, které hraničilo se státním útvarem Zlaté hordy za jejího největšího rozmachu a to v čase, kdy francouzská vojska jsou rozprášena, Jan Lucemburský odtáhl domů, a situaci se snaží zvrátit Oto IV. Burgundský.

Naše hra kombinuje prvky larpu, LH bitvy a tahové strategie. Představitelé rolí šlechty a vůdců vojsk budou mít k dispozici na počátku stejné informace, prapory vojsk a zásobování jako jejich historické předobrazy, a je pouze na nich, jak s nimi naloží. Během celé hry jsou jednotlivé tahy hráčů vyhodnocovány a mají vliv na postup vojsk v terénu. Na závěr hry proběhne odhalení všech tahů a vyhodnocení všech vstupů interpretovaných dle dobových pramenů.

První běh (2014)

První běh byl pořádán 17. – 19. ledna 2014 Rostislavem Příhodou, Vojtěchem Lhotským a přáteli v jižních Čechách v obci Halámky. Více bojů a rychlé oživování dali hře nový rozměr.

Druhý běh (2015)

Druhý běh byl pořádán 23. – 25. ledna 2015 Rostislavem Příhodou, Vojtěchem Lhotským a přáteli v jižních Čechách v obci Halámky.


Třetí běh (2016)

Třetí běh byl pořádán 13. – 15. ledna 2016 Rostislavem Příhodou, Vojtěchem Lhotským a skupinou historického šermu Sonnberg v jižních Čechách v obci Halámky. Tento běh byl kvůli štědré nadílce sněhu velmi náročný.